എന്റെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് ഇല് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണാൻ ഇവിടെ CLICK ചെയ്യുക https://goo.gl/hoyxs8

Watch all my Youtube videos : https://www.youtube.com/c/MidhunvSankar

ഇഷ്ട്ടപെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്‌സ് & ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഇൽ ഷെയർ ചെയ്യുക

#keralatogoacartrip
#wayanadtogoaroad
#coorgtogoacartrip

We love to travel . Myself midhun along with my wife vasundhara is travelling from thrissur { kerala } to North east in our car ,our 2nd best companion – . WATCH OUR TRAVEL SERIES TO KNOW MORE ABOUT INDIA , ROUTES WE OPT AND THE ADVENTURE TRAVELLING AS A COUPLE.

i choose best road to reach goa from kerala via coorg , we saw the natural beauty of our south indian roads and mountains and had local indian street food on highway roadside.

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here